Oferta


Proces projektowy danego wnętrza rozpoczyna się niezobowiązującym spotkaniem, na którym Klient zapoznaje się z ofertą Projektanta. Przedstawiany jest zakres opracowania, przykładowa teczka gotowego już projektu, oraz omawiane są szczegóły prac nad poszczególnymi jego etapami. Po wywiadzie z Klientem, zostaje opracowany koszt projektu i dopiero wtedy Klient podejmuje decyzję o rozpoczęciu współpracy. Po podpisaniu umowy, wypełnia on ankietę preferencji, która będzie podstawą do dalszego działania. Klient ma do wyboru dwa warianty projektowe:


Projekt koncepcyjny obejmuje :

- Układ funkcjonalny – płaskie rzuty 2D z narysowanymi elementami funkcjonalnymi (meble wbudowane, meble ruchome, sanitariaty itd.), wraz z wymiarami: 2-3 wersje
- MoodBoard – propozycja stylistyczna i kolorystyczna, 2-3 wersje
- Wizualizacje 3D (2-krotka możliwość zmian) – każda kolejna zmiana płatna dodatkowo

Projekt wykonawczy obejmuje:

Projekt koncepcyjny + dodatkowo:
- Szczegółowe rysunki techniczne dla wykonawców ( rys. budowlane, rys. sanitarne, kłady/rozwinięcia ścian – siatki glazurnicze, układ mebli wbudowanych i wolnostojących, dobór kolorystyki ścian, projekt podłóg wraz z doborem materiałów, projekty mebli na wymiar, projekt sufitów podwieszanych oraz dekoracyjnej zabudowy, projekt instalacji elektrycznej – rozmieszczenie punktów światła, gniazdek, łączników, zasilania, dobór rodzaju oświetlenia i wybór opraw oświetleniowych)
- Zestawienia ilościowe + przygotowanie zamówień na materiały użyte w projekcie: tzw. Lista zakupów wraz z szacunkowym kosztorysem (bez uwzględnienia robocizny).

Dokumentacja przekazywana jest w formie złożonej teczki formatu A4 (1 szt. dla Klienta i 1 szt. dla Wykonawcy) i obejmuje: opis techniczny aranżacji wnętrza wraz z rysunkami technicznymi i wizualizacjami. Wszystkie materiały przesłane są w formie plików PDF drogą elektroniczną, po uregulowaniu płatności.

Prace projektowe można rozszerzyć o NADZÓR AUTORSKI nad pracami wykończeniowymi.

Nadzór oparty na jednorazowych przyjazdach autora projektu na miejsce realizacji – przejęcie w imieniu Klienta całkowitego nadzoru na każdym etapie prac wykończeniowych. Projektant kontroluje poprawność przebiegu prac pod względem jakościowym i zgodności z projektem.
W cenie:
- wspólny wybór materiałów w salonach budowlanych
- czuwanie nad terminarzem prac oraz zamawianiem produktów
- składanie zamówień, umawianie transportów i organizacja dostaw
- pilnowania zgodności prac z projektem (możliwość dodatkowych rozrysowań dla wykonawców)
- nadzór nad pracami wykończeniowymi, aż do momentu zakończenia wszelakich prac

Etap I

Wypełnienie ankiety preferencji.
2-3 Propozycje rzutów 2D.

Etap II

Model 3D z rozwiązaniami wnętrzarskimi.
Czas na konkrety!

Etap III

Po zmianach i akceptacji modelu 3D, powstaje wizualizacjia 3D dla Klienta.

Etap IV

Rysunki techniczne, zestawienia, kosztorysy oraz lista zakupów.

Proces projektowy – etapy


ETAP I


Wypełnienie ankiety preferencji przez Klienta. Po wypełnieniu ankiety i przeanalizowaniu jej, zostaje stworzony tzw. Moodboard, w celu określenia stylistyki wnętrza. Klient otrzymuje także propozycje (2-3szt.) układu funkcjonalnego w formacie 2D, z uwzględnieniem rozkładu mebli oraz zagospodarowania przestrzennego każdego z pomieszczeń.

ETAP II


Rozpoczyna się po wybraniu i zaakceptowaniu jednej koncepcji 2D układu funkcjonalnego. Wówczas budowany jest model 3D i pokazane Klientowi kolorowe widoki modelu 3D wraz z propozycją przykładowych rozwiązań wnętrzarskich dot. mebli, okładzin podłogowych i ściennych, oświetlenia, ceramiki oraz armatury łazienkowej (tutaj czas na korekty).

ETAP III


Po wprowadzonych zmianach i korektach do modelu oraz zaakceptowaniu koncepcji, powstają wizualizacje 3D.

ETAP IV


Po zaakceptowaniu wizualizacji zostaje opracowany projekt docelowy, dla wykonawcy tj. rysunki techniczne dla poszczególnych pomieszczeń, zestawienia materiałów i sprzętów, kosztorysy i lista zakupów.